Zaplanowane na 25 marca 2020 r. (środa)
zebranie otwarte nie odbędzie się.

Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o przeglądanie dziennika elektronicznego Librus. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z wychowawcami klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie.

 Prosimy również, aby w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusem kontaktować się ze szkołą telefonicznie lub mailowo.