Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w porozumieniu z Premierem wojewoda zachodniopomorski rozporządzeniem wprowadził jednodniową żałobę na terenie województwa zachodniopomorskiego w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru, jaki miał miejsce w niedzielę (26 września) pod Berlinem.
„Oddając hołd ofiarom tego tragicznego w skutkach wydarzenia i chcąc uczcić Ich pamięć ogłasił  dzień 28 września 2010 r. dniem żałoby na terenie województwa zachodniopomorskiego” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.
W związku z żałobą na budynkach instytucji publicznych w Zachodniopomorskiem zostały opuszczone do połowy flagi narodowe. Wojewoda apelował o nieorganizowanie w tym dniu imprez o charakterze rozrywkowym, a w razie braku możliwości ich odwołania, o godne uczczenie pamięci ofiar.
[źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie]