Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
w Nowogardzie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 kwietnia 2020 r – funkcjonowanie w/w jednostki zostaje ograniczone
do 26 kwietnia 2020 r.
W tym okresie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie będą prowadzone.